Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken typ av HMIGTO skall jag ersätta en XBTGT-skärm med?

Old range XBTGT    New range HMIGTO    Mech.adaptor      Old range XBTGT    New range HMIGTO    Mech.adaptor
XBTGT1100      ->        HMIGTO1300                                    XBTGT2120      ->        HMIGTO2310               
XBTGT1130      ->        HMIGTO1310                                    XBTGT2130      ->        HMIGTO2310
XBTGT1105      ->        HMIGTO1300                                    XBTGT2220      ->        HMIGTO2310
XBTGT1135      ->        HMIGTO1310                                    XBTGT2330      ->        HMIGTO2310
XBTGT1335      ->        HMIGTO1310                                    XBTGT4230      ->        HMIGTO4310
XBTGT2110      ->        HMIGTO2300                                    XBTGT4330      ->        HMIGTO4310
XBTGT5230      ->        HMIGTO5310  XBTZGC04                  XBTGT6330      ->        HMIGTO6310
XBTGT5330      ->        HMIGTO5310
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?