Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur installera protokoll i Citect/VijeoCitect ?

Protokoll till Citect/VijeoCitect kan kompletteras när helst man vill. Där du har ditt Citect/ViejoCitect program, lokaliser VijeoCitect 7.50 (eller annan version) och sedan Citect. Leta fram exe filen CitectDriverInstall.exe. Starta den. Nu kommer listan med protokoll och det går att välja vilka som ska adderas.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?