Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Modnet drivern i Citect, varianter, vilken ska man välja?

Läs mer i Drivers help, Modnet och Modnet Protocol variants.
Bitar i register Lägsta Bit/reg. adr. Typ
1-16 1 Modnet
1-16 0 Modnet1
0-15 1 Modnet2
0-15 0 Modnet3
 
För protokoll med 6xxxxxx register  
1-16 1 Modnet10
1-16 0 Modnet11
0-15 1 Modnet12
0-15 0 Modnet13
     
För Modicon Quantum Modnet20
För Modicon Premium Modnet30
För M340/M580   Modnet30

När protocol för ett I/O device väljes väljer man av ovan nämnda.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?