Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kapa valvad/förstärkt stege typ KHZV eller KHZPV, vad skall man använda?

När man kapar valvad stege typ KHZV eller KHZPV så använder man kapskarv 45.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?