Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur fungerar Small Control och vilka laster klarar de?

De batteridrivna rörelsedetektorerna har funktionen att den sända trådlösa signaler till en mottagare när rörelse detekteras. Ingen 230V matning behövs till rörelsedetrktorn. Mottagarna i Small Control kräver däremot 230V matningsspänning och är av 3 typer: lamphållare, mellanstickpropp och reläinsats. Lamphållaren och mellanstickproppen kan enkelt anslutas av konsumenten själv. Reläinsatsen däremot behöver nolla och ska anslutas av behörig installatör. Lamphållaren klarar nominellt 100W, mellanstickproppen 1000W och reläinsatsen 2000W men det är viktigt att tänka på att detta avser rent resistiva laster såsom exempelvis 230V halogenlampor. För andra typer av laster klarar de inte lika mycket. Om vi tar LED-lampor som exempel så är grundregeln att tillåten belastning är maximalt 20% av nominellt tillåten last, dvs 20, 200 respektive 400W för lamphållare, mellanstickpropp respektive reläinsats"
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?