Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad betyder LED indikering BF på Tesys U profibusmodul LULC07 ?

BF fast sken indikerar kommunkationfel, Kontrollera att kommunikation finns
Blinkande indikerar fel adress, kontrollera adress
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?