Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är max inbyggnadsdjup i SBM låda med montageplåt?

Inbyggnadsdjupet är lådans djup minus 16mm om locket dras åt med rätt moment,
Om locket dras åt max så trycks packningen ihop och ytterligare 2mm försvinner.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?