Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilka skaktålighets och vibrationsvärden finns det för Zelio logic ?

För vibration enligt EN60068-2-6
10hz till 57.6Hz 0.15mm
57.6 till 150Hz 2g
under 90 min i 3 axlar X-Y-Z

För chock enligt EN600068-2-27
15g : 11ms , med 3 chocker i varje riktning, och i 3 axlar X-Y-Z
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?