Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ställer jag in och idriftsätter rotationsvakt XSAV11373 ?

Se bifogad svensk installationsinstruktion, vilken kompletterar den bipackade, piktogrambaserade manualen.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?