Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ställer jag in och idriftsätter ultraljudsgivare XX518A3PAM12 ?

Våra ultraljudsgivare är fabriksinställda för fullt mätavstånd (Sn) men kan också konfigureras med för- och bakgrundsbortbländning.
Konfigurationen kan göras med givarens kablage, eller via extern "teach-knapp" med tillbehöret XXZPB100. (Givare i M30-format har teachknappen integrerad i bakstycket av produkten.)

Se bifogad svensk installationsinstruktion för förtydligande.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?