Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ställer jag in och idriftsätter fotocell XUK0ARCTL2 ?

XUK0ARCTL2 är en fotocellsprodukt med s.k. "Multi-Mode" vilket innebär att den kan ställas in för följande tre driftsfall:
  • Direktavkänning
  • Reflex (kräver komplettering med reflektor XUZC50 eller likvärdig)
  • Sändare/mottager (kräver komplettering med mottagare XUK0ARCTL2T)
Inställning av driftsfall sker med den integrerade "teach-knappen", se bifogad svensk installationsinstruktion för vägledning. (Gäller samtliga serier av "Multi-Mode" XUX0*, XUK0*, XUM0* och XUB0*.)
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?