Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Indikeringslampan i en kontrollströmställare lyser den vid till/frånslag?

Den lyser vid tillslag och indikerar att ansluten last är aktiv.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?