Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Fungerar det att återladda 50st %MW vid download till TM221?

Ja det gör det. Se bifogad anvisning. DEt viktiga är att ta bort bocken för "Reset Mamories",
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?