Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur många nödstopp kan jag koppla i serie till säkerhetsrelä XPSAF ?

XPSAF är ett 2-kanaligt nödstoppsrelä som uppfyller högsta säkerhetsklassning (kategori 4, SIL 3, PL e).
Vid inkoppling av flera nödstopp (2 eller fler) så reduceras dock säkerhetsklassningen till kategori 3.

1 nödstopp med dubbla kontakter, 2-kanalig inkoppling = Kategori 4
(Redundans, fullständig övervaking av resp. kontakt i nödstoppet)

2 nödstopp (eller fler) med dubbla kontakter, 2-kanalig seriekoppling = Kategori 3
(Redundans, dock utan övervakning och utan möjlighet att identifiera vilket nödstopp som aktiverats)

I praktiken är begränsningen av antalet seriekopplade nödstopp relaterat till kabellängden mellan nödstopp och säkerhetsrelä.

Max. ingångsresistans på XPSAF är totalt 90 Ohm. (Motsvarar mer än 500 m kabel, beroende på kabelarea och ledningsresistans.)
Ingångskontakter S11-S12 och S21-S22 på säkerhetsreläet har en resistans om 0,025 Ohm, kontakblock ZBE102 i nödstoppet har en resistans om 0,015 Ohm.
Resistansen i kontakterna (både på reläets ingångar och i nödstoppet) är i princip försumbara i beräkningarna.

Se bifogat inkopplingsexempel från manualen för förtydligande.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?