Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur lång kan axeln vara för förlängt vridhantag på era lastbrytare INS?

Se bifogad fil på måttskisserna för de olika varianterna
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?