Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Varför finns inte "SoMachine Log Viewer" i SoMachine ToolChest.

På grund av vissa tekniska begränsningar för LogViewer SmartPart att fungera korrekt, beslutades av FoU att ta bort den från och med  V6.2 av Vijeo Designer.
Den finns inte med i "Contens" för VJD, men i sök går den fortfarande att finna. Än dock finns inte verktyget längre.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?