Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilka register används för effekt och energi i Masterpact NT/NW och Compact NS ?

Kommunikation med Masterpact NT/NW och Compact NS
Micrologic 2/5/6/7.0 A/E/P/H, t ex 5.0 P

Värden kan läsas på tre olika ställen/registeruppsättningar
  1. Värden direkt från enheten som innehåller värdena
  2. Standard Data Set
  3. Legacy Data Set
1. Direkt från enheterna (Micrologic, IO-modul etc)
Kommunikationsmodulen i brytaren har en uppsättning register som kan läsas ut. Där hittas alla värden som rör brytarens status (till/från/trippad etc), mätvärden (ström/spänning mm) osv. Kassettlägen mm finns inte lagrade i brytarens kommunikationsmodul utan ligger i IO-modulen. Därför krävs läsning på olika ställen beroende på vilken information som efterfrågas.

2. Standard Data Set, register 32000 till 32341
En samling med ofta använda register vars värden samlas in och görs tillgängliga i en behändig följd. Denna lista är endast tillgänglig via IFE (Ethernet-gateway). Värdena presenteras som FLOAT32.

3. Legacy Data Set, register 12000 till 12165
En samling med ofta använda register vars värden samlas in och görs tillgängliga i en behändig följd. Denna lista är tillgänglig via IFM och IFE. Vi rekommenderar användning av denna registeruppsättning eftersom att den ger tillgång till användbara uppgifter genom endast två läsningar.

Se manual Masterpact NT/NW, Compact NS Modbus Communication Guide
https://www.schneider-electric.se/sv/download/document/DOCA0054EN/
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?