Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad kan orsaka felen: "Invalid Read Reply" och "Specified Address Invalid" på Magelis vid kommunikation med Siemens S7-1200 ethernet driver?

Vad kan orsaka felen: "Invalid Read Reply" och "Specified Address Invalid" på Magelis vid kommunikation med Siemens S7-1200 ethernet driver?
Produktlinje:
S7-1211C, S7-1212C, S7-1214C, S7-1215C, S7 ethernet.
Protection
Från TIA (Siemens programmerings) Välj CPU-projektet i den vänstra rutan och tryck på Alt-Enter (eller i kontextmenyn välj “Properties…”)
I posten skydd, välj “Permit access with PUT/GET communications from remote partner” som i figuren nedan. 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?