Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Finns det valtabeller för vilken DC last som kontaktorer klarar ?

För dimensionering av kontaktor till DC last finns bland annat följande bilaga.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?