Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Har Tesys U jordfelsskydd ?

För jordfelsskydd med Tesys U så specifiseras här funktionen och nivåerna för anläggningsskydd mot jordfel med Tesys U startkopplarlösning.
 
Med Tesys U referenserna LUB12, LUB32, LUB120 och LUB 320 med dess skyddsmoduler så har vi i våra data noterat att detta innehåller Jordfelsskydd (as equipment protection only). Detta kan beskrivas mer med:
 
Alla våra skyddsmoduler  (LUCA / B / C / D / M) har skydd mot jordfel.
Skyddet fungerar genom att mäta 3-fas ström, och mäter vektor summan av alla tre strömmar:
=> inga jordfel, det finns ingen avvikande strömskillnad , då summan ska vara lika med noll.
=> Om det finns ett jordfel, då är summan ej lika med noll utan överstiger jordfelsskyddsvärdet i skyddsmodulen enligt nedan noterade tröskelvärden.

Tröskelvärden:
LUCAxxx  (standard skyddsmodul) och LUCBxxx / C / D (Avancerat): jordfel tröskeln är default inställt till 5 x Ir max (fast) och utlösningstid är 0.1sec (fast).

LUCMxx Multifunktionsskydd,

Inställning av tröskelvärdena / triptid är möjligt endast med LUCM, Multifunktion skydd.
Data för LUCM i övrig gällande jordfelssydd är:

Trip och larm är fabriks default,
Inställningsområde för trip:           0,2…5 Ir min, (default är 0,3 Ir) =
20% till 500% av FLA (Full Load Amp)
Inställningstid område för trip:      0,1…1,2 sek ( default är 0,1 sek)          

Observera att eftersom Jordfel upptäckt av TeSys U genom en beräkning av vektorial summan av strömmarna i 3 faser, så är nivån (I2t) högre än vad som tillåts för person- jordfelsskydd. Så, kan detta endast nyttjas för anläggnings/utrustning skydd.
För jordfels person skydd måste du använda de särskilda person-jordfelsbrytarna.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?