Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur många magnetbrytare kan jag seriekoppla mot säkerhetsrelä XPS-DMB ?

Vid seriekoppling av magnetbrytare mot säkerhetsrelä XPS-DMB och XPS-DME gäller följande begränsningar:

Magnetbrytare med LED = Max 3st
Magnetbrytare utan LED = Max 6st

Se länkad inkopplingsinstruktion för förtydligande.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?