Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur är kontaktfunktionen beskriven för era mekaniska grindbrytare XCS ?

Kontaktfunktionen är beskriven när nyckeldonet är på plats i brytarhuvudet, dvs. grinden/dörren stängd innebär opåverkat läge.

Se länkat utdrag från installationsinstruktionen för förtydligande.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?