Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur utför man resistansprovning av Compact NS/NSX ?

Att mäta resistansen på en brytare av typen Compact är mer komplicerat än att mäta på en luftbrytare. Compact är strömbegränsande och kontakterna beter sig därför annorlunda. Det innebär att den testprocedur som vi godkänner för att få tillförlitliga värden tar några timmar per brytare att genomföra.

Resistansvärdena finns i katalogen på sidan B-10:

http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LVPED208001EN_WEB


Instruktion för provning finns på förfrågan.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?