Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Omgivningstemperaturer TeSys U ?

Nedanstående kriterier gäller både för horisontellt och vertikalt montage

Omgivningstemperatur vid drift för basmodul med standard (LUCA....) eller avancerad (LUCB....) skyddsmodul är -25 till +70°C
(Vid temperaturer över 60°C upp till 70°C för basmodul LUB32, lämna ett avstånd på minst 9 mm mellan produkterna)

Omgivningstemperatur vid drift för basmodul med multifunktionsskydd (LUCM....) är -25 till +60°C
(vid temperaturer över 45°C, lämna ett avstånd på minst 9mm mellan produkterna, för temperaturer över 55°C och upp till 60°C lämna ett avstånd på minst 20 mm mellan produkterna)


 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?