Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur läsa och skriva i ATV600 och ATV900 med Modbus TCP.

Det normala för att läsa och skriva till ATV600 och ATV900 med Modbus TCP är mot I/O scan arean. Den adresseras med ip-adress och Unit-ID 255 (Modbus adress 255).
Vill man göra en läs eller skriv utöver I/O scan till ett register i ATV600/900 används Unit-ID 248 (Modbus adress 248).
I Unity till en M340 eller M580 kommunikation skriv adressen så här
' rack.modul.kanal{ip-adress}248'    ett exempel 
'0.0.3{192.168.10.131}248'.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?