Teknisk FAQ

Ställ en fråga

FX - Tvådetektorberoende styrningar

Tvådetektorsberoende för styrning av valfria utgångar. Används t.ex. när larmöverföring brand sker
med två kanaler. En kanal för en rökdetektor i larm, en kanal för två detektorer eller en värmedetektor
eller en larmknapp i larm. Annat exempel är en större lokal där allt skall larma på första detektorn utom
rökluckorna som skall öppna när två detektorer gått i larm.
Se exemple i bifogaf PDF
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?