Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esmikko, Hålla dörr upplåst med styrning på ingång

Registrera in en öppnaknapp (ingång 3 normalt)
Ställ in "Förbikopplingstid" på knappen. T. ex 2 sek

Om öppnaknappen hålls intryckt längre än inställd tid förblir dörren olåst tills knappen släpps.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?