Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur monterar man en jordfelsbrytare i INKA,TEK eller Stago kanal?

I DIN-kapsling E 1168008 kan valfri DIN-apparat upp till fyra moduler monteras.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?