Teknisk FAQ

Ställ en fråga

CLC-kort larmmotstånd

Används ingången som en konventionell sektionsingång skall larmmotståndet vara 470 Ohm, 
Programmeras däremot ingången som en annan typ av ingång och kanske skall vara sluten hela tiden används ett larmmotstånd på 1,33-2,15 k Ohm.
Ändmotståndet skall i bägge fallen vara 4,7k Ohm.

Larmmotståndet är det motstånd som man behöver kortsluta ingången med för att den skall aktiveras.

(Sökord: FX, FDP)

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?