Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Ska motordon MT till Compact NSX styras med pulser eller fasta signaler?

För att fjärrstyra en Compact NSX elektriskt kan ett motordon (MT100/160, MT250 eller MT400/630) användas.

Till- och frånslagsmanövern kan vara antingen pulser eller fasta signaler. En manöverpuls bör vara längre än en (1) sekund för tillförlitlig manövrering. Till- eller frånsignal ska inte kopplas via brytarens hjälpkontakter (OF).

Det är mycket viktigt att inte ge till- och frånslagsmanöver samtidigt eftersom att motordonet inte har inbyggd antipumpfunktion. Två samtidiga manöversignaler gör att motordonet oavbrutet slår till och från och därmed kan skadas.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?