Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad kan man räkna med för livslängd på PHASEO ABL8 batterier

Som det står i databladet så är tempertur en kritisk faktor för livslängden. 

Tillåten drifttemperatur är 0...40°C

Tabellen nedan visar batteriets ungefärliga drifttid beroende på temperetur: 
5000 h vid 50 °C 
7300 h vid 45 °C 
11000 h vid 40 °C 
15000 h vid 35 °C 
22000 h vid 30 °C 
31000 h vid 25 °C 
44000 h vid 20 °C 

Även självurladdning är en proportionell faktor beroende på temperatur. Högre temperatur ger en högre självurladding

En annan faktor kan även vara lagringstid innan installation
Om omgivningstempereaturen är ganska hög och batteriet inte är laddat så kan det leda till en djup urladdning och förkortad livslängd
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?