Teknisk FAQ

Ställ en fråga

USB drivern till M580.

I Release Notes för Unity V13.0 skriver man så här om USB drivern till M580 systemet.
  • Connect USB cable to M580 Controller and restart computer before you connect to M580 Controller for the 1st time.
  • On Win 10 64-bit version EN(1703) it may be necessary to set manually the IP address 90.0.0.2 of USB Driver…to do so
    • Start Windows Settings > Network > Change Adapter Options
    • Right click on SE RNDIS PSX M580 and select “Properties”
    • Right click on “Internet protocol Version 4 (TCP IP V4) “  and select “Properties”
    • Prompt IP address 90.0.0.2 and subnet mask 255.255.255.0
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?