Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Har ni något linmanövrerat mekaniskt gränsläge med kvarstående "latching" kontakt?

Både XY2CD111 och XCKDR+XCKM110 har återfjädrande kontakter och är således inte kvarstående.
Tillsammans med ett impulsrelä kan man dock få till den önskade funktionen.

Ett annat alternativ är vår trådlösa "portöppnare" ZBRP1.
Tillsammans med mottagare ZBRRD eller ZBRRA kan vi uppnå samma funktion med "latching" kontakt, se bild nedan för illustration:
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?