Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur kan jag spara de publika variablerna av en DFB med PL7-PRO?

De publika variablerna i ett DFB kan ändras via programmet eller en animationstabell. När programmet laddas om återgår dessa publika variabler till sitt initiala värde som definieras i DFB-editorn. För att behålla de modifierade värdena så måste S-boxen på dessa värden vara ifylld (i DFB-editorn) och systembit %S94 vara satt till 1. De publika variablerna sparas sedan.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?