Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur lång kan en kabel maximalt vara i ett Modbus Plus-nätverk utan repeater?

Den maximala längden av en kabel i ett Modbus Plus-nätverk utan repeater är 457 meter.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?