Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esmikko, Hur kör man busstest på DBC604-enhetens busslinga för adressenheter ?

Fr.o.m DBC firmwareversion 1.7 finns en inbyggd funktion för busstest. (Kräver även firmware version AX/IX600v41)

Gör så här
+ Koppla upp hyperterminal direkt mot komport 0 på den AX/IX-central DBC:n är kopplad på.
+ Tryck ESC
+ Skriv in adressen på DBCn
+ Tryck ENTER
+ Vänta tills resultatet visas, det tar en liten stund att scanna igenom adresseenheterna.

Kommandot begär att AX/IX600-centralen startar en pollning av alla adressenheter (1-30) på den angivna DBC-adressen.
Pollningen görs 99 ggr på adressenhet, sedan visas resultatet.
I det visade resultatet skrivs endast jämna adresser ut för tydligare visning.

Exempel: Denna DBC har en adressenhet på adress 02 som inte svarar, alla övriga svarar.

aa mA= ref Buss referensström beroende på antal adressenheter på bussen.
20mA  01-02- -04- -06- -08- -10- -12- -14- -16- -18- -20- -22- -24- -26- -28- -30
(OK)    99  9999999999999999999999999999999999999999999999999999
10mA   01-02--04--06--08--10--12--14--16--18--20--22--24--26--28--30
(errors) Denna rad ska vara tom om bussen fungerar korrekt utan störningar.
04mA    01-02--04--06--08--10--12--14--16--18--20--22--24--26--28--30
(not found) 99 Denna raden visar saknade adresskretsar.

Se även Kapitel 10 i Installationsmanualen.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?