Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Ny/ändrad IX-användare fungerar inte i manöverpanelen
IX-användare måste laddas ut till IX600 centralapparat. Det utförs via Manuell styrning, Styrning 8 Styrning Systemenhet och styrningen Uppdatera...
Esgraf, stäng av meddelandet Inga händelser under 5 minuter
Ja funktionen är ett alternativ som kan stängas av. Syftet med att få detta meddelande är att se så systemet är igång men att ingen ny händelse har...
Uppdatering FDP: Uppdatering av FDP via USB-minne hur gör jag
Du går in i fireExpert och väljer export och sparar ner filen i en mapp med namnet config som skall ligga i roten på minnet (Formaterat som FAT32)....
Test: Testläge, provade detektorer visas inte
Det får inte finnas några andra larm eller fel i centralen, test har lägst prioritet.  
Detektorer ESA: Kan man sätta nya 22051E på en ESA
Ja, systemsensors detektorer är 2 språkiga så det går att byta ut mot nya av samma typ  
ESGRAF till FDP: Fungerar ESGRAF till FDP
Ja det gör det men man måste programmera via WinFX3Net
Vad är "Demo Mode/Demoläge" i Masterpact MTZ-appen?
Demo mode/Demoläge simulerar hur det kan se ut när man ansluter från Masterpact MTZ-appen till en brytare. Demo Mode har några begränsningar. Fjärrmanövrering...
Kan jag använda Masterpact MTZ-appen om min telefon inte stöder Bluetooth Low Energy?
Om din telefon inte stöder Bluetooth Low Energy kan du fortfarande använda NFC för att få ut viss information från din Masterpact MTZ. Inställningar...
Vilka telefoner kan användas med Masterpact MTZ-appen?
Appen Masterpact MTZ kan användas om telefonen uppfyller följande:   Modell Operativsystemversion Android 4.4 eller högre iOS 9.0 eller högre
Kan Masterpact MTZ-appen användas utan internetåtkomst?
Internetåtkomst behövs vid första användningen för att kunna logga in. Därefter kan appen användas utan internetåtkomst.
Resultat 1 - 10 av 100