Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur visa Quantum I/O Map Status Byte
Till I/O korten för Quantum finns en status byte till varje kort. För en Quantum rack med 16 kort och 2 rack totalt blir det 32 bytes eller 16 ord...
C4 vad betyder det?
C4 är beskrivning av vilken korrosivitetsklass ytbehandlingen klarar I vår katalog beskriver vi skillnaden på korrosivitetsklasserna, se bifogad pdf.
Finns det en lathund för igångkörning av Altivar 12
Se bifogat dokument  (Igångkörning ATV 12 Fram.docx  ) ,sidhänvisningarna är till den bifogade manualen (ATV12_Anvandarmanual_Okt2009_Sv.pdf)  
Vad är värmeförlusten för en ATV12 ?
Värmeförlusten för ATV12- anges i bilagan. Se kolumnen som anger effekt vid nominell ström,(Power dissipated at nominal current)
Går det att justera ljustiden på den externa displayen VW3A1101 som sitter på Altivar 61 och Altivar 71 ?
För att ändra ljustiden på displayen VW3A1101 gör följande 1. Välj meny 2 ACCESS LEVEL , ändra till EXPERT 2. Välj meny 7 DISPLAY CONFIG 3. Välj meny...
Hur kan man parametrera Frekvensomformare Altivar 61/ Altivar 71 för inbromsning med bromsmotstånd ?
Jag har en frekvensomformare av typ Altivar 61 som vi ska komplettera med ett bromsmotstånd. Behöver jag parameterisera upp att jag har anslutit ett...
Hur utför man resistansprovning av Compact NS/NSX ?
Att mäta resistansen på en brytare av typen Compact är mer komplicerat än att mäta på en luftbrytare. Compact är strömbegränsande och kontakterna...
Hur många apparater kan anslutas till en gateway, typ Link150, Com'X eller EGX100/300?
Det går teoretiskt att ansluta 32 fysiska apparater (slavar) under ideala förhållanden på en Modbus RS-485 seriell slinga mot en Master (t.ex. gateway)...
Måste jag logga in varje gång jag startar Masterpact MTZ App?
Inloggning behövs bara vid första användningen. Därefter fungerar appen utan inloggning. Om du inte har en inloggning kan du registrera ett konto...
Resultat 1 - 10 av 100