Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Är TSXISPY100 vågmodul kompatibel med Unity?
TSXISPY100 är en vägningsmodul för Premium och PL7. ISPY100 är ersatt med ISPY101 som är kompatibel med både Unity och PL7. Vid konvertering av en...
Vilken är den avgivna värmeeffekt per pol på TeSys brytare GV3L vid max ström?
Avgiven värmeeffekt per pol på GV3L vid max ström Se bifogad bild  
Lista skyltar till ZBZ32 med e-nummer
Här är en excelfil med de standardskyltar som finns
Ny Esmikko licens, krävs en omstart av servern?
Det som krävs är att tjänsten EsmikkoServer startas om. Då läses den nya licensen in. Ibland är det enklast att bara starta om hela datorn. Kan ligga...
Styrning branddörrar
Från mjukvaruversion MC2 44.00 finns möjligheten att låta detektorerna övervaka branddörrarna trots att sektionen är frånslagen. Vid rök kommer dörrarna...
Uppdatera licens till Esgraf
För nyare licens så krävs att Esmi License manager v2.15 används. I senare versioner av Esmi Suite så kommer det med en version med samma numrering...
Esgraf Configuration Server, Kan inte logga in i klient, felkod 34
Felkod 34  = För många klienter inloggade samtidigt. Licensen tillåter bara ett visst antal samtidigt inloggade klienter. Logga ur någon annan klient...
FX Central. Hur får jag ut 24V från 2 st. 12V batterier ?
Svar: För att få ut 24V så behövs batterierna kopplas enligt instruktion i bifogad bild.
AX600 analoga ingångar, vilka motståndsvärde ska användas?
För analoga ingångarna gäller 5,6kohm dubbelbalanserat. OBS Analog ingång 0 ska inte användas.
Resultat 1 - 10 av 100