Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur väljer jag dimmer till min LED-lampa?
Problemet med dimring av LED-lampor är att det ännu inte finns någon standard som entydigt definierar karakteristiken hos en LED-lampa. Detta medför...
Vad är det för skillnad på gränslägeskropp XCKJ1 och XCKJH29 ?
XCKJ1 och XCKJH29 är tekniskt sett samma produkt, det som skiljer är dimensionen på hålet för kabelgenomföringen: XCKJ1 = Pg 13.5 (Rörgänga) XCKJ1H29...
Hur kopplar jag in en Mjukstartare typ ATS01N2**QN för start via kontaktor?
För att styra mjukstarten med direkt spänningspåslag via tex en kontaktor så behövs kontakterna Li+ och Li2 byglas. Detta medför att när kontaktorn...
Hur tömmer man minnet på en FX eller en FX-Net central
Gör centralen spänningslös Sätt dit configbygel Översta ratten under SA-kort/-kontakt skall stå på E (2 hack vänster) Nedre ratten på F (1 hack vänster)...
Vilka spänningsområden finns det för manöverspänningen till TeSys D GREEN kontaktorerna ?
Manöverspänningskod BNE = 24-60V AC/DC Manöverspänningskod EHE = 48-130V AC/DC Manöverspänningskod KUE = 100-250V AC/DC Manöverspänningskod BBE =...
Jag letar efter gränslägesbrytare XCKP,finns det någon ersättare?
XCKP är själva familjenamnet på produkten, och är inte ett komplett beställningsnummer. Genom att titta på sidorna av produkten, samt de ingående...
Jag letar efter gränslägesbrytare XCMD, finns det någon ersättare?
XCMD är själva familjenamnet på produkten, och är inte ett komplett beställningsnummer. Genom att titta på sidorna av produkten, samt de ingående...
Jag letar efter gränslägesbrytare XCKS, finns det någon ersättare?
XCKS är själva familjenamnet på produkten, och är inte ett komplett beställningsnummer. Genom att titta på sidorna av produkten, samt de ingående...
Resultat 1 - 10 av 100