Teknisk FAQ

Ställ en fråga

CLC-kort larmmotstånd
Används ingången som en konventionell sektionsingång skall larmmotståndet vara 470 Ohm,  Programmeras däremot ingången som en annan typ av ingång...
Har ni miljödokument på era produkter ?
Vi har s.k. PEP (Product Environmental Profile),de finns att ladda hem via vår internationella hemsida,se länk nedan. https://www.schneider-electric.se/sv/work/support/green-premium/...
Hur gör jag för att reklamera en produkt ?
Registrera reklamationer direkt på hemsidan Nu kan du som är direktköpande kund registrera reklamationer direkt på hemsidan. För att komma till formuläret...
Hur felsöka online anslutning mot SoMachine PLC
Se bifogat dokument hur ansluten PLC ser ut mot i datorns enhets hanterare.
Var hittar jag snabbstartsguide för EVlink Wallbox?
Snabbstartsguide för EVlink Wallbox finns att ladda ner nedan.
Var hittar jag installationsguide för EVlink Parking-serien?
Installationsguide för EVlink Parking-serien finns att ladda ner nedan.
Varför saknas mfc140.dll när jag startar Local Test Utility LTU v10.0.0?
När LTU (Local Test Utility) v10.0.0 startas för första gången kan man få ett felmeddelande om att filen mfc140.dll saknas. Installationen är beroende...
Hur gör man för att skapa en genväg till Homelynk/Spacelynk visualisering, utan att behöva ange användarnamnoch lösenord vid varje tillfälle ?
Ange login enligt följande:http://användarnamn:lösenord@ip-adress/scada-vis    (ex.   http://admin:admin@192.168.0.10/scada-vis)  
Resultat 1 - 10 av 100