Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Lista skyltar till ZBZ32 med e-nummer
Här är en excelfil med de standardskyltar som finns
Ny Esmikko licens, krävs en omstart av servern?
Det som krävs är att tjänsten EsmikkoServer startas om. Då läses den nya licensen in. Ibland är det enklast att bara starta om hela datorn. Kan ligga...
Styrning branddörrar
Från mjukvaruversion MC2 44.00 finns möjligheten att låta detektorerna övervaka branddörrarna trots att sektionen är frånslagen. Vid rök kommer dörrarna...
Uppdatera licens till Esgraf
För nyare licens så krävs att Esmi License manager v2.15 används. I senare versioner av Esmi Suite så kommer det med en version med samma numrering...
Esgraf Configuration Server, Kan inte logga in i klient, felkod 34
Felkod 34  = För många klienter inloggade samtidigt. Licensen tillåter bara ett visst antal samtidigt inloggade klienter. Logga ur någon annan klient...
FX Central. Hur får jag ut 24V från 2 st. 12V batterier ?
Svar: För att få ut 24V så behövs batterierna kopplas enligt instruktion i bifogad bild.
AX600 analoga ingångar, vilka motståndsvärde ska användas?
För analoga ingångarna gäller 5,6kohm dubbelbalanserat. OBS Analog ingång 0 ska inte användas.
Security Expert programmering via teknikers dator först för att sedan flytta databas till kundens server
Teknikern kan installera exempelvis en demolicens på sin dator. Nuläget får vi dessa demolicenser handgjorda från finska supporten, se till att skapa...
Vilken port är det i MOXA som kan ändras?
Surfa till MOXA:ns IP-adress eller använd Nport administrator programmet. Leta upp operating settings - Local TCP port (normalt 4001) Anslutningen...
Esgraf: Utskrift av en lista med urkopplade komponenter till skrivare.
Börja med att kontrollera att det finns en skrivare vald: "Meny-> Inställningar->Systeminställningar-> Fliken:Skrivare". (Det kan vara praktiskt att...
Resultat 1 - 10 av 100