Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur skapa Modbus slav i HMISCU (Modbus server)?
Se bifogat dokument hur det sätts upp.
USB drivern till M580.
I Release Notes för Unity V13.0 skriver man så här om USB drivern till M580 systemet. Connect USB cable to M580 Controller and restart computer before...
Hur använder man PDO5 och uppåt i CANopen
Receive PDO COBID R-PDO1  16#200 + adr. R-PDO2  16#300 + adr. R-PDO3  16#400 + adr. R-PDO4  16#500 + adr. R-PDO5 osv.   t.ex 16#680, 681 Transmit...
Kan man köra Twido PID regulatorn i simulering?
Nej PID funktionen fungerar inte att simulera i simulatorn till TwidoSuite. PID regulatorerna måste köras i äkta hårdvara. Funktionerna (EXCH), PID,...
Vilken typbeteckning har Canalis uttagsbox KSA02SD41 numera ?
KSE02SD41 och KSA02SD41 heter KSB25SD4 i dag. KSE06SD41 och KSA06SD41 heter KSB63SD4 i dag  
Ska motordon MT till Compact NSX styras med pulser eller fasta signaler?
För att fjärrstyra en Compact NSX elektriskt kan ett motordon (MT100/160, MT250 eller MT400/630) användas. Till- och frånslagsmanövern kan vara antingen...
Esgraf, Hur gör man ett övervakningsfönster ?
Klicka på "Visa Övervakningsfönster" Klicka på "Ny" och skriv in ett namn för fönstret. Markera en komponent som ska läggas in i fönstret. Håll ner...
Vad är det för benämning och E-nummer på strömförsörjningsplint till HMIDT732 ?
Detta gäller samtliga skärmar föt HMIGTU, HMIDT351, HMIDT551, HMIDT651, HMIDT542, HMIDT642, HMIDT732, HMIDT643, HMIDT752, HMIDT952. Plinten har följande...
Till vilka dimmrar passar dekorbelysningskit E1370617?
Passar till följande dimmrar, SBD315RC, SBD630RC, SBD420RC/RL, SBD600RC/RL, 
Finns det någon LED universaldimmer i Renova?
Ja det finns, E1360258 vit samt E1360259 svart
Resultat 1 - 10 av 100