Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Uppdatering av CIE602
CIE602 uppdateras med ett program som finns i BOX eller ostkroken, 04. Renesas FDT Tool Windows 7 for CT602 and DCU605,tillsammans med en seriell...
Hur skapar jag en backup från en fristående AS.
Logga in på Workstation och anslut mot AS´n sedan markera Automation Server i träd vyen och höger klicka och välj backup. Efter att backupen är utförd...
Hur återställer man lösenord i AS?
1. Öppna Workstation 2. Vänsterklicka på den blåa symbolen högst upp i vänster hörn samtidigt som du håller ned SHIFT 3. En rad med Sessions ID kommer...
Hur sätter jag upp LPA för att analysera LON bakom en AS
Det krävs licens för att köra LPA och NIC-852. Starta Loytec LPA program. Öppna NI "Network Interface Selector" välj "Remote LPA Assignment" välj...
Esmikko, Hur får man ut en rapport över vilka kort som inte har använts på betämd tid.
I Esmi Access finns det en färdig rapport för detta. + Huvud meny-> Rapporter -> Fliken "Passerkort använt" + Ställ in datum för senaste användning....
Esgraf, Hur gör man ett övervakningsfönster ?
Klicka på "Visa Övervakningsfönster" Klicka på "Ny" och skriv in ett namn för fönstret. Markera en komponent som ska läggas in i fönstret. Håll ner...
På vilken adressenhet kan jag ansluta en kapslad värmedetektor?
Måste vara en Conventional Zon modul. SystemSensor EM210E CZ EM210E CZ-R Apollo EMI-310/CZ EMI-410/CZ  
Adressenhet: Kondensatorer till EM210CZ
Finns på ELFA artikelnr 167-12-038 47uF 35V Bipolär
EMI310+ . Röda dioden tänds inte upp vid 1k ohm på ingång.
EMI310+ tänder bara upp alarmdioden om den är programmerad som larmingång. Är den inte programmerad eller är programmerad som t.ex ingång aktivering...
Certifikat för brandlarmsprodukter
Certifikat för brandlarmsprodukter hittar du längst ner på sidan i säkerhetsshopen. http://securityshop.schneider-electric.se/  
Resultat 1 - 10 av 100