Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur visa Quantum I/O Map Status Byte
Till I/O korten för Quantum finns en status byte till varje kort. För en Quantum rack med 16 kort och 2 rack totalt blir det 32 bytes eller 16 ord...
Vad ingår i VijeoCitect +PowerConnect?
+PowerConnect innehåller: •Anslutning •Power Modbus •(Schneider Electric) •IEC61850 (standard) •Bibliotek •Electrical Symbols (IEC/ANSI) •Templates...
Vad ingår i VijeoCitect +Facilities?
+Facilities innehåller : •Anslutning •BacNET •Konnex/EIB  M.a.o KNX driver. •Bibliotek •Facilities Symbols (DIN) De kunder som har beställt och uppgraderat...
Vad gäller vid Modbus ändterminering ?
Seriella kommunikationsslingor med Modbus daisy chain skall alltid termineras i varje ände. På den apparat som sitter sist i slingan används ett ändmotstånd...
Vilken pulsbredd har mätare typ PM5100 ?
Pulsbredden är 20 ms. Det är ett fast värde som ej går att ändra. När energivärdet ökar med 1 kWh kommer en puls på 20 ms att genereras av den digitala...
MBD: Skall byta ut en trasig MBD 8201 vad skall jag ha?
Du skall använda en MBD-1201 E6300778
Apollodetektorer: -% på "contamination" i servit
På Apollodetektorer visas minus procent för mörk smuts d.v.s värdet sjunker, är det positivt procentvärde så stiger värdet och det är ljus smuts....
Kontroll av installation för emikko, Log in failed for user 'esmicli'
Problemet var med Esmikko4klienten och att den skulle jobba mot 2 instanser i servern. instans 0 (Esmikko4serverN0) kunde nås direkt men instans 1...
Vad är det för åtdragningsmoment på TeSys anslutningsdon artikel LA9D3260?
Man rekommenderar samma moment som på kontaktorn där denna är monterad. Dvs 1,7Nm för LC1D09 till LC1D18 och 2,5Nm för LC1D25 till LC1D38  
Resultat 1 - 10 av 100