• Default Alternative Text
  • Default Alternative Text Acti 9 Acti 9 är en serie produkter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer.  Vi erbjuder brandskydd genom dvärgbrytare, skydd mot stötar genom jordfelsbrytare, skydd mot skador på den elektroniska utrustningen genom överspänningsskydd och ytterligare funktioner som t.ex. central styrning av belysningen och elbesparande inställningar.
   • Acti 9 PB110282
   • Acti 9 P116866
   • Acti 9 pb107414
   • Default Alternative Text
  • Opale PB100629_SE Opale Kapslingar finns i varierande storlekar från små för enstaka apparater upp till större storlekar för flera apparater. Dessa kapslingar är avsedda att användas som gruppcentraler.
  • Kontakt
  • Support
  • Chat
  • Här köper du