Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Chasing storm by accident while taking sunset photos at North Curl Curl, Australia

   Skydda din elektronik

   Ta reda på hur du skyddar din värdefulla elektroniska utrustning från överspänning vid åskväder.

   Hämta broschyr

  Överspänningsskydd - ditt bästa försvar

  Varje dag slår blixten ner i hem och byggnader runtom i världen. En elektrisk storm innebär en risk för alla närliggande byggnader. Trots att en blixt bara varar i några mikrosekunder kan den orsaka en farlig spänningstopp som förstör dina elektroniska enheter. Genom att installera ett överspänningsskydd kan du minska eller till och med förhindra skador på värdefulla ägodelar.
  • Visste du att?

   • Varje dag sker det cirka 8 miljoner blixtnedslag i världen. 
   • Det är mest sannolikt att blixten slår ned i den högsta byggnaden.
   • Isolerade byggnader på stora ytor med plan mark är sannolika att dra till sig blixtnedslag.
   • Vissa strukturer är mer benägna att locka till sig blixtnedslag men blixten är 100 % oförutsägbar.

   Default Alternative Text
  • Blixtnedslag i världen

   Blixtnedslag kan inte förutsägas men vissa regioner i världen är mer drabbade än andra. Områdena med flest nedslag är utmärkta i lila och rosa, och därefter följer områden i rött, orange, gult, grönt och blått.

   Lightning density map

   Undvik skador på din elektronik

   Överspänning kan gå in i ditt hus via ett direkt eller indirekt blixtnedslag. Direkta nedslag inträffar när blixten går direkt igenom en byggnad, vilket ofta orsakar allvarliga skador och bränder. Indirekta blixtnedslag inträffar när blixten slår ner i närliggande mark eller i kraftledningar som är direkt anslutna till ett hus. När det inträffar kan alla anslutna apparater och elektroniska enheter förstöras.

   Resultatet:
   • Höga kostnader för byten av elektronik och kretsar
   • Störningar i dina personliga och/eller professionella anslutningar
   Standardalternativtext

   Tror du att din utrustning är skyddad?

   Tänk om. Även om du har en åskledare så kan det vara otillräckligt. Den kan leda blixtnedslaget till utsidan av en byggnad men en del av överspänningen kan fortfarande ta sig in i fastighetens elektriska kretsar och skada elektronik som inte skyddas av skyddsenheter mot strömstötar.
   • Blixtnedslag

    Vid ett direkt blixtnedslag i en byggnad utan skydd, kan en spänningstopp gå in i hemmet via elcentralen och förstöra all elektronisk utrustning.

    Gå till nästa bild för att läsa mer.

    An image of a house where direct lightning strikes on a building with no protection
   • Blixtnedslag

    Vid ett blixtnedslag i närheten av en byggnad utan skydd, kan den färdas via kraftledningar som är direkt anslutna till elcentralen.

    Gå till nästa bild för att läsa mer.

    An image of a house when lightning strikes near the building with no protection
   • Blixtnedslag

    När blixten slår ned i en byggnad med åskledare, leds det mesta av överspänningen till marken runt byggnaden. Däremot kan upp till hälften av överspänning fortfarande komma in i hemmet genom elektriska kretsar.

    Gå till nästa bild för att läsa mer

    An image if a house when lightning strikes a building with a lightning rod
   • Blixtnedslag

    Även vid ett blixtnedslag i närheten av en byggnad med skydd, kan överspänningen ta sig in i ditt hem via kraftledningar som är direkt anslutna till elcentralen.

    An image of a house when lightning strikes near the building even with protection

    Skydda din utrustning med överspänningsskydd

    Blixtnedslag nära byggnader eller överliggande kraftledningar ökar plötsligt spänningen från 230 V till 3 eller 6 kV. Överspänningen, som varar i några mikrosekunder, kan förstöra elektroniska komponenter som minne, processorer, kondensatorer och skärmar.

    Ett överspänningsskydd kan dämpa toppen så att den hamnar på en nivå som de flesta anslutna tillbehör tål: ca 1,5 kV. Alla enheter inom 10 meter från elcentralen skyddas effektivt. Om dina enheter är mer än 10 meter från elcentralen måste ytterligare skydd läggas till. Det kan till exempel vara ett grenuttag med integrerat överspänningsskydd.
    • Default Alternative Text
     Överspänningsskydd Resi9 Överspänningsskydd skyddar känsliga apparater och elektronik genom att leda överspänningen direkt ned i marken. Teknisk information
    • Standardalternativtext
     Grenuttag med överspänningsskydd Om du ansluter dina apparater till ett grenuttag med integrerat överspänningsskydd så minskar det avsevärt risken för skador vid blixtnedslag. Teknisk information

    Ta hjälp av en elektriker

    • Standardalternativtext
     En kvalificerad elektriker kan hjälpa dig att hitta rätt skyddsenhet mot strömstötar från Schneider Electric: Typ 1, typ 2 och typ 3.
    • Standardalternativtext
     Med Resi9 överspänningskydd monterat i elcentralen skyddas all utrustning i hemmet från överspänning orsakad av blixtnedslag.
    • Standardalternativtext
     En elektriker kan ge råd om att använda åskledare tillsammans med skyddsenheter mot strömstötar för ökat skydd.

    Electrical Installation Wiki

    Lär dig mer om spänningstoppar och överspänningsskydd Det sker över 8 miljoner blixtnedslag i världen varje dag och det är därför viktigt att du skyddar ditt hem med överspänningsskydd.
    Electrical Installation Wiki

    Skydda din elektroniska utrustning mot skador från blixtnedslag

    Skydda din teknik från blixtnedslag Du har investerat mycket i teknik som gör din familjs liv enklare och roligare. Nu måste den skyddas mot blixtnedslag.
    Läs mer