Trend

Äldre apparatserie i vitt

Trend är en äldre apparatserie som lanserades 1988 med den grundläggande idén att erbjuda alla apparatfunktioner i en samstämd design.

Trend
Tillbaka

Trend