• Default Alternative Text
  Energifokus ger mätbara resultat

  Energi- och resursrådgivning

  • Referensprojekt En metalltillverkare drar nytta av ett centraliserat program för smart energihantering

   Schneider Electric har byggt ett överordnat och centraliserat energihanteringsprogram en för metalltillverkarens amerikanska verksamhet för att konsolidera strategiska energibeslut. Det nya synsättet resulterade i en energikostnadsbesparing på 2 miljoner dollar under partnerskapets första år. När de såg hur bra det gick för det amerikanska programmet bestämde sig den europeiska energiledningsgruppen för att använda samma tillvägagångssätt och har därmed centraliserat energibesluten för sina 12 europeiska anläggningar.

   pipes in facility, water management, oil and gas, mineral processing
  • Referensprojekt Pappersföretag optimerar ett flertal av sina anläggningar

   En global pappers- och massatillverkare behövde en fördjupad inblick på olika geografiska platser och anlitade Schneider Electric för flera analyser i Europa, Asien och Latinamerika. Man identifierade potentiella besparingar på 5,7 miljoner dollar från byten av effektfaktor, tariffpriser, effektabonnemang samt uppgradering av utrustning.

   Angled view of a bridge and a river, water management
  • Referensprojekt Etablerat sjukhus sparar 400 000 dollar på att installera solkraft

   Företaget undersökte olika sätt att förbättra sina hållbarhetsmål och samtidigt kvalificera sig för de energibidrag som gavs till företag i New Jersey. Schneider Electric rekommenderade att gå vidare med en solenergilösning och man tog tillsammans fram ett underlag för upphandling av lämpliga solenergileverantörer. Man valde slutligen att gå vidare med en leverantör som låg mer än 400 000 under den budgeterade summan för projektet.

   A doctor and two nurses reviewing a patient, healthcare solutions, hospitals
  • Referensprojekt Investmentbolag drar nytta av expertis för framgångsrikt förvärv

   Ett riskkapitalbolag övervägde att förvärva ett medelstort naturgasbolag. Bolaget behövde information om naturgasbranschen och förvärvets lämplighet. Schneider Electric gjorde en detaljerad, oberoende analys som inkluderade långsiktiga prognoser och branschspecifik påverkan vilket gjorde att bolaget slutligen kunde fatta sitt beslut. Efter att ha gått vidare med förvärvet genererade bolaget en vinstmarginal på hela 12 miljoner dollar.

   A businessman facing a group of people at a meeting, sustainability consulting.
   Meeting in modern office, sustainability consulting, energy management

   Utmaningar

   Det finns mycket information om energipriser, förnybara energialternativ och hållbarhetsinitiativ men det kan ibland vara svårt att förstå vad som är viktigast för just din verksamhet. Hur vet du vilken information som egentligen spelar någon roll och vilka åtgärder som bör vidtas?
   Regardless of equipment age, we have service options that include Maintenance, Remote Management, Spare Parts, Training, Modernization and Consultation; aligned to 5 key phases of the Asset Management Life Cycle. Worker and manager in warehouse.

   Energirådgivning

   Våra experter kan identifiera vad som krävs för att minska och optimera energianvändningen i din verksamhet

   Varför arbeta med Schneider Electric?

   • Default Alternative Text Erfarenhet inom energi- och hållbarhet Utnyttja våra långa erfarenhet inom energihantering och projektledning. Vi hjälper dig att navigera genom de allt mer komplexa energimarknaderna.
   • Default Alternative Text Marknadskunskap Opartisk, oberoende forskning och analys. Vi analyserar de globala marknaderna och formulerar vår egen åsikt så att du vet hur och när du ska agera!