• Default Alternative Text
  Förbättrar energihantering och minskar samtidigt energianvändningen och utsläppet av växthusgaser

  ISO 50001- certifiering

  Default Alternative Text

  Utmaningar

  Du vill att ditt företag ska bli mer hållbart och effektivt i takt med att det använder energi och det finns många tillgängliga tillvägagångssätt. ISO 50001-certifiering är en, logisk och ibland även obligatorisk, väg att ta om du har de interna resurserna som krävs för att genomföra och upprätthålla certifieringen. Men du måste även se över dina medarbetares kompetens för att avgöra om de har expertisen som krävs för att uppnå de åtaganden som gäller för ISO 50001.
  • Lösningar

   Schneider Electric är den enda partnern som kan hjälpa dig med allt du kan tänkas behöva, oavsett om målet är att öka hållbarheten, använda färre resurser (som energi, avfall, vatten eller bränsle), köpa energi på er mer effektivt sätt eller allt ovanstående. Du tilldelas en kontaktperson på Schneider Electric som en del av din strategiplanering. Tillsammans med dig och lämpliga representanter från Schneider Electric identifierar vi dina energi - och hållbarhetsmål samt åtgärdsplaner.
  • Mervärden

   • Vi konfigurerar ett robust hanteringssystem som främjar kontinuerliga förbättringar.
   • Vi förstärker ditt företags varumärke som hållbart och med ett miljömässigt ansvar.
   • Vi agerar proaktivt när det gäller energihantering för att ligga steget före myndighets- eller marknadsanpassade krav i framtiden.
  • Varför Schneider Electric?

   • Schneider Electrics erfarenhet inom ISO 50001-certifiering är oöverträffad på marknaden vad gäller flexibilitet och implementering.
   • The Hive – Schneider Electrics globala huvudkontor i Paris – var den första ISO 500001-certifierade byggnaden i världen. Sedan 2011 har Schneider Electric påbörjat processen att certifiera alla sina anläggningar, och antalet som uppnått certifiering i början av 2015 översteg 80 stycken. Schneider Electric använder alla erfarenheter från sina egna certifieringsprocesser till att förbättra din ISO 50001-konsultations- och -certifieringsupplevelse.
  Regardless of equipment age, we have service options that include Maintenance, Remote Management, Spare Parts, Training, Modernization and Consultation; aligned to 5 key phases of the Asset Management Life Cycle. Worker and manager in warehouse.
  Framgångsrik implementering av ISO 50001-standarden kräver ett agerande på alla nivåer och i alla funktioner inom ett företag. Konsekventa processer och procedurer är avgörande om programmet ska lyckas samtidigt som kontinuerlig utforskning och förbättring inom området fortsätter att driva den effektiva energipolicyn framåt.
  • Default Alternative Text
   • Utmana ditt sätt att se på energi- och hållbarhetsproblem på ett strategiskt sätt och se till att alla beslut stöder den ekonomiska integriteten och verksamhetsintegriteten för varje butik, lagerlokal, anläggning och byggnad.
  • Default Alternative Text
   • Använd Schneider Electric som en förlängning av din organisation för hela din energi- och hållbarhetshantering.
  • Default Alternative Text
   • Implementera ett strukturerat energihanteringssystem med ett skalbart och standardiserat perspektiv som ökar engagemanget och ansvaret samt driver kontinuerlig energiprestandaförbättring framåt på alla nivåer i organisationen.