Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • A creative team holding a meeting regarding a windmill, renewable energy, energy efficiency, sustainability consulting.
   Möjliggör direkta energikostnadsbesparingar genom projekt till låg eller ingen kostnad samt ekonomisk projektledning

   Energiprojekt

   Default Alternative Text

   Utmaningar

   Strama budget- och tidsramar kräver projektplanering som är målmedveten och effektiv. Du har förmodligen inte budgeten som krävs för att genomföra stora effektivitetsförbättringar i dina anläggningar. Dessutom måste ju projekten prioriteras och analyseras innan du kan investera tid och pengar i dem. Därför behöver du ett sätt att identifiera specifika projekt för att minska energianvändningen som kan samordnas snabbt, enkelt och kostnadseffektivt.
   • Lösningar

    Schneider Electric kan hjälpa dig med allt du kan tänkas behöva, oavsett om målet är att öka hållbarheten, använda färre resurser (som energi, avfall, vatten eller bränsle), köpa energi på er mer effektivt sätt eller allt ovanstående. Du tilldelas en kontaktperson på Schneider Electric som en del av din strategiplanering. Tillsammans identifierar vi dina energi -och hållbarhetsmål samt åtgärdsplaner.
   • Mervärden

    • Målet med vår anpassningsbara EnergySTEP-process är att leverera en servicenivå som passar just dina behov. Vi identifierar kostnadseffektiva- eller kostnadsfria projekt, investeringsprojekt samt pågående energiövervakningstjänster.
    • När CAP (Collaborate Action Plan) har valts arbetar Schneider Electrics tekniker tillsammans med 4–12 av dina anläggningar i cirka 16 veckor för att identifiera och utveckla projekt för att minska energianvändningen. Den här lösningen kombinerar utbildning och insyn för att öka energieffektiviteten på alla nivåer i din organisation.
    • När MAP (Model Site Action Plan) har valts identifierar vårt team projekt för att identifiera energibesparingar i ett litet antal av dina anläggningar (vanligtvis 4–6) för att hjälpa dig att dra nytta av de identifierade energiprojekten i alla anläggningar, oavsett geografisk plats.
   • Varför Schneider Electric?

    • Samarbetsaspekten vid energiplanering med Schneider Electric ger energihanteringen en interaktiv vinkel. Vi tillhandahåller inte bara en energigranskning utan en process som uppmuntrar till projektansvar vilket underlättar slutförandet av projekt och önskade resultat.
    • Schneider Electrics tekniker tar reda på dina mål för energieffektivitet och -hantering samt dina teoretiska önskemål för vad du vill uppnå. Sedan omvandlar de dem till praktiska planer för att målen ska kunna uppnås.
    • Vi har verktygen och expertisen som krävs för att vara din energihanteringspartner - ända från idéstadiet till implementering. 
   Default Alternative Text

   Börja spara energi redan idag

   Vi på Schneider Electric finns här för dig, oavsett om du har ett erfaret internt team som bara behöver lite hjälp med att veta var de ska börja eller om du har begränsat med resurser på plats för att identifiera besparingsmöjligheter. Vi hjälper dig att komma igång med ett övergripande effektivitetsprogram, skapa ett intresse för energieffektivitet inom din organisation samt identifiera vilka specifika åtgärder som kan minska energianvändningen.

   Fördelar

   • Male business man using cellphone near an electrical distribution tower.
    • Minska energianvändningen med 5–30 %.
   • Default Alternative Text
    • Få reda på hur energieffektivisering är den enklaste, mest prisvärda och allra mest effektiva metoden att uppnå kostnadsbesparingar på dina anläggningar.
   • Default Alternative Text
    • Uppnå omedelbara och mätbara besparingar genom att implementera kostandseffektiva projekt och planera för framtida investeringar.