Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Young male engineer in reflector-vest and hardhat using digital tablet outside industry

   Energioptimeringsavtal

   Default Alternative Text

   Utmaningar

   Många fastigheter i Sverige har ett stort behov av energieffektivisering men också stora möjligheter till förbättringar. Många fastighetsägare, i både privat och offentlig sektor, har svårt att genomföra energieffektiviserande åtgärder för att det saknas kapital. Ofta kan planerade underhållsåtgärder inte genomföras eftersom pengarna i driftbudgeten går till att lösa akuta problem.
   • Lösningar

    Vi på Schneider Electric vill hjälpa dig att komma igång med ditt energi- och moderniseringsarbete. Vi startar en energieffektivisering av fastigheten och i takt med att energikostnaderna sjunker kan du göra omfattande investeringar i mer energieffektiv teknik. Detta leder till ytterligare frigjort kapital, som investeras enligt en projektplan som vi tar fram gemensamt. Syftet är att effektiviseringsarbetet ska vara självfinansierande genom besparingarna som uppnås och målet är att långsiktigt öka fastigheternas värde och tekniska standard samt bibehålla inomhusklimatet.
   • Mervärden

    När avtalstiden löper ut har du en modernare fastighet med mindre miljöpåverkan, väsentligt sänkta energikostnader och ett behagligare inomhusklimat. Du har ökat marknadsvärdet och fått en förbättring av driftnettot även på lång sikt.
   • Varför Schneider Electric?

    Vi på Schneider Electric arbetar efter en tydlig och effektiv processmodell. Tillsammans med dig skapas konkreta steg för att nå gemensamt uppsatta mål, allt byggt på säkra finansiella och tekniska metoder utvecklade inom företaget.
   • Default Alternative Text
    Energikostnader efter ett energioptimeringsavtal är 30% lägre än tidigare.
   • Default Alternative Text
    Innan energioptimeringen upprättas alltid en inneklimatpolicy tillsammans med dig som kund. Det kan exempelvis handla om att fastställa temperaturer i fastigheten.
   • Default Alternative Text
    Många fastighetsägare, i både privat och offentlig sektor, har svårt att genomföra energieffektiviserande åtgärder för att det saknas kapital.
   • Modern office, smart building, sustainability consulting.
    När avtalstiden löper ut har du en modernare fastighet med mindre miljöpåverkan, väsentligt sänkta energikostnader.