Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Default Alternative Text
   Marknadsledande hållbarhetsstrategier för din organisation

   Hållbarhetsstrategi

   Default Alternative Text

   Utmaningar

   Om du vill stå dig mot dina konkurrenter och uppnå märkbara resultat måste du genomföra hållbarhetsinitiativ. Att sänka kostnaderna och ta fram nya idéer är två avgörande faktorer för att nå lönsamhet. Hur identifierar du de bästa strategierna för din organisation och hur implementerar och styr du dem mot förbättrade resultat?
   • Lösningar

    Schneider Electrics hållbarhetstjänster hjälper dig att utveckla marknadsledande strategier för hållbarhet inom organisationen. Vi hjälper dig att förstå vilka risker och fördelar som hållbarhet medför och guidar dig mot en strategi som ger dig märkbara fördelar.
   • Mervärden

    • Vi skräddarsyr din strategi så att den matchar önskat resultat och uppdragsmål
    • Vi tar fram tydliga och fokuserade åtgärdsplaner så att ditt företag ska lyckas
    • Vi riktar in oss på strategier för driftsmässig eller produktmässig hållbarhet, anammar nya tekniker för ren energi och tittar på hela din organisations värdekedja för att uppnå hållbarhetslösningar
   • Varför Schneider Electric?

    Schneider Electrics största styrka är vår bredd när det gäller tjänster, teknik och erfarenhet. Vi tillämpar ett övergripande perspektiv där vi tar hänsyn till alla relevanta faktorer, samtidigt som vi har kunskap om de drifts- och konkurrensmaningar som kunderna ställs inför. På så sätt kan vi bidra med praktiska och lättanvända hållbarhetssteg till ditt företag. Och det här förstärks ytterligare av vår möjlighet att mäta framsteg och ge fullständiga rapporter om dina resultat.
   Med Schneider Electrics övergripande tjänster för hållbarhetsstrategier kan din organisation dra nytta av en energihanterings- och hållbarhetsstrategi som stärker varumärkeslojaliteten, förbättrar marginaler, sprider risker, minskar din påverkan på miljön och upprätthåller dina konkurrensfördelar.