Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Computer technician in server room, data center operations

   StruxureWare Data Center Operation

  • Läs

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Gartner benämner Schneider Electric som ledande inom hantering av datacenterinfrastruktur i sin Magic Quadrant-rapport 2014

    Vi på Schneider Electric är stolta över att ha fått den högsta utmärkelsen i Gartners Magic Quadrant-rapport vilken sammanställs av världens ledande forsknings- och rådgivningsföretag inom IT. I Magic Quadrant utvärderas företag som uppfyller ett antal fastställda teknikmarknadskriterier i en ingående process som sträcker sig över flera månader. Läs hela Gartners rapport här.

    Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    StruxureWare Data Center Operation – produktblad

    Utförlig produktbroschyr med en detaljerad beskrivning av StruxureWare Data Center Operation inklusive alla moduler.

    Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    StruxureWare Data Center Operation för samlokalisering – produktblad

    Utförlig produktbroschyr med en detaljerad beskrivning av StruxureWare Data Center Operation för samlokalisering inklusive alla ingående moduler.

    Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 118 Virtualization and Cloud Computing: Optimized Power, Cooling, and Management Maximizes Benefits

    IT-virtualisering, motorn bakom datalagring i molnet, kan ha stor påverkan på datacenters fysiska infrastruktur. Den höga effekttäthet, som virtualisering ofta leder till, kan ibland bli för mycket för det befintliga kylsystemet. Den minskade totala energiförbrukningen som brukar bli resultatet vid fysisk serverkonsolidering kan faktiskt försämra datacentrets energieffektivitet. Dynamiska laster som varierar i tid och rum kan öka risken för driftstopp om man inte förstår och tar hänsyn till strömförsörjningen och kylningen på racknivå. En miljö med hög nivå av virtualisering är dessutom mer feltolerant, vilket till sist väcker frågor om hur mycket redundans som faktiskt behövs i den fysiska infrastrukturen. Dessa specifika effekter av virtualisering diskuteras, och dessutom presenteras ett antal möjliga lösningar och olika sätt att hantera effekterna på.

    Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 173 Power and Cooling Guidelines for Deploying IT in Colocation Data Centers

    Många företag som är intresserade av samlokaliserade datacenter ser reglerna för strömförsörjning och kylning som gäller i datacentren som begränsande. Men en väl fungerande användningspolicy kan minska driftstopp som beror på handhavandefel och automatisk avstängning på grund av överhettning. Man kan även ta hand om outnyttjad kapacitetet och öka livslängden på det hyrda utrymmet – så att man inte behöver betala för mer än vad man använder. I detta White Paper förklaras några av orsakerna till outnyttjade effekt-, kylnings- och utrymmesresurser i samlokaliserade datacenter samt hur strömfördelning i racksystem med hög densitet, luftinneslutning och andra metoder förbättrar tillgänglighet och effektivitet. Här ges även exempel på användningspolicies där hänsyn tas till ovanstående frågor.

    Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 170 Avoiding Common Pitfalls of Evaluating and Implementing DCIM Solutions

    Många som investerar i program för hantering av datacenterinfrastruktur (DCIM) upplever stor nytta med dem men det finns även en del som inte upplever någon nytta alls. Forskning har visat på ett antal fallgropar som slutanvändarna bör undvika när de utvärderar och inför DCIM-lösningar. Om man väljer en olämplig lösning, förlitar sig på otillräckliga processer eller om det finns brist på engagemang, ansvarsfördelning och kunskap kan det leda till att de program som man väljer inte kan leverera det som är syftet med dem. I detta White Paper beskrivs de vanligaste fallgroparna, och du får praktiska tips på hur du kan undvika dem.

    Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 107 How Data Center Infrastructure Management Software Improves Planning and Cuts Operational Costs

    Företagsledare pressar sin IT-personal att förvandla datacenter från kostnadsställen till inkomstgenererande enheter. Datacenter kan ha inverkan på företags ekonomiska resultat genom att företagen snabbare kan anpassa sig efter marknadens krav om datacentren fungerar optimalt. I detta White Paper visas genom en rad exempel hur program för hantering av datacenterinfrastruktur kan förenkla driften, minska kostnaderna och ge snabbare informationsöverföring.

    Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 161 Allocating Data Center Energy Costs and Carbon to IT Users

    Behövs det komplicerade program och instrument för att mäta och allokera energikostnader och koldioxidutsläpp till IT-användare? Eller kan vi klara det med enklare och billigare metoder? Hur exakta måste vi vara? I detta White Paper ges en översikt över olika strategier för allokering av energikostnader och koldioxidutsläpp och hur exakta de måste vara. Vi visar att det är både enkelt och billigt för alla datacenter, små och stora, gamla och nya, att börja allokera kostnader och utsläpp. Men att kostnaderna och komplexiteten ökar och avkastningen på investeringen minskar om ökad precision krävs.

    Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 171 Considerations for Owning versus Outsourcing Data Center Physical Infrastructure

    När det är dags att bestämma om det befintliga datacentret ska uppgraderas, om ett nytt ska byggas eller om man ska hyra utrymme i ett colocation data center finns det både kvantitativa och kvalitativa skillnader att ta hänsyn till. För den tioåriga totala ägandekostnaden kan uppgradering eller nybygge verka mer lönsamt men i detta White Paper hävdas att förutom ekonomin finns det även en rad andra strategiska faktorer att överväga, till exempel företagets behov av likviditet, när investeringen måste ha betalat av sig, driftsättningstiden, datacentrets förväntade livslängd samt olika lagkrav. I det här informationsbladet diskuteras hur dessa viktiga faktorer kan värderas i syfte att komma fram till ett sunt beslut.

    Läs mer
  • Lär

   DCIM-blogg


   Vill du veta mer om datacenterhantering och vad som händer på marknaden? Här kan du läsa våra tankar om DCIM. Läs mer

   Supportforum för StruxureWare for Datacenter


   Behöver du hjälp med programvara eller veta mer om hur du använder den? I vårt supportforum kan du få svar och hjälp med program direkt. Läs mer
  • Titta

   • DCIM, datacenteransvar och det programvarudefinierade datacentret

    Den allt större användningen av DCIM-program och programvarudefinierade datacenter innebär att den datacenteransvarige kommer att ta hand om utrustningen i framtiden när all IT blir virtualiserad och hyrs in.
   • 10 Real World Scenarios Where DCIM Matters

    Oavsett om du ännu inte vet något om fördelarna eller om du redan funderar på att börja använda DCIM-program rekommenderar vi den här videon där vi berättar om hur DCIM kan göra en stor skillnad i ditt datacenter.

   • Fullständig insyn i datacentret med StruxureWare for Data Center

    Med Schneider Electrics programvarumodul StruxureWare for Data Center kan du minska energianvändningen, förbättra effektiviteten och uppfylla alla eventuella rapportertingskrav.
   • Övervinn stora utmaningar med StruxureWare for Data Center

    Till dig som driver ett datacenter: Vill du förbättra verksamhetens resultat samtidigt som du sparar på företagets resurser? Det kan du med programvarumodulen StruxureWare for Data Center från Schneider Electric.