• Default Alternative Text

  StruxureWare för sjukvård

Physicians rushing patient down corridor

Utmaningar

Sjukhus står för en rad olika utmaningar: 
 • - Hantera ansträngd ekonomi och samtidigt tillhandahålla effektiv vård. 
 • - Säkerställa patientsäkerheten och ge en bra vårdupplevelse. 
 • - Hantera svårigheterna med att bygga, driva och underhålla sjukhus.  
 • - Stärka sjukhusets säkerhet och samtidigt följa lagar och regelverk.
 • Lösningar

  Med StruxureWare för sjukvård får du en anpassningsbar, men ändå enhetlig, användarupplevelse på en skalbar plattform där rätt information förmedlas till rätt person – när och var som helst. Detta är en förutsättning för välinformerade beslut.

 • Mervärden

  Fram till 2050 kommer andelen av befolkningen som är över 60 år att ha fördubblats. Sjukhus har redan i dag svårt att hitta de resurser som krävs för att kunna ge bra vård. Hur ska vården kunna uppfylla de växande behoven? StruxureWare för sjukvård kan hjälpa en bra bit på vägen.

 • Varför Schneider Electric?

  Struxureware för sjukvård innehåller en unik samling program som ger sjukhus överblick och tillgång till viktiga data som kan användas för att effektivisera och förbättra verksamhetens resultat från akutmottagning till chefens kontor.

Default Alternative Text

Tillämpningar

Schneider Electric erbjuder förstklassig program- och maskinvara i kombination med bra support och tjänster som kan öka effektiviteten i verksamheten samt minska energianvändningen i hela vårdorganisationen. Öppna standarder innebär kompatibilitet, skalbara lösningar innebär flexibilitet och tillgång till realtidsdata om vårdinfrastrukturen innebär möjlighet till bättre beslut och resultat. Du får en tydlig överblick och kan styra sjukhuset betydligt bättre än tidigare.

Fördelar

 • Two men looking at x-ray and hospital energy usage overview, sustainability reporting, energy management software, healthcare solutions.

  Minskade energirelaterade kostnader

 • A technician checking on the electrical machine and recording notes, electricity generation, electrical energy, data management.

  Säkerställd tillförlitlig kraftförsörjning och bra vårdmiljö 

 • Young nursing student or medical intern in hospital hallway

  Rätt information till rätt person när och var som helst 

 • A group of workers examining security system images on multiple computer monitors, cyber security, sustainability reporting.

  Total säkerhetslösning för sjukhuset 

 • Business team

  Möjlighet att uppfylla lagkrav och energi- och miljömål