• Doctor and Nurse using a tablet together, healthcare solutions, hospital management system
  Spara tid genom att ha rätt information till hands.

  Förbättra medarbetarnas arbetsmiljö

  Doctors consulting about an x-ray, sustainability consulting, healthcare solutions.

  Utmaningar

  Den viktigaste tillgången i alla vårdorganisationer är medarbetarna. Det är de som leder sjukvårdsuppdraget. Att medarbetarna är nöjda, trygga och har bra arbetsförhållanden är kritiskt för patienternas vård och verksamhetens utveckling.
  Group of doctors and nurses smiling, healthcare solutions.

  Lösningar för förbättrad arbetsmiljö

  Varför arbeta med Schneider Electric?

  • Default Alternative Text Lättillgänglig sjukvårdsinfrastruktur Få information om resurser och effektivitet i realtid och fatta välgrundade beslut.
  • Default Alternative Text Skydda sjukhusets resurser och ekonomi Nå högre nyttjandegrad för resurser, skapa en väldimensionerad utrustning och minska tiden som läggs på att leta efter resurser.

  Fakta

  • Blue general danger icon Sjukvårdsorganisationer förlorar cirka 10% av deras tillgångar per år på grund av stöld.
  • Blue asset optimisation Det genomsnittliga nyttjandet av sjukhustillgångar ligger bara på 32-38%.
  • Blue money icon Sjukhus förlorar genomsnittligen 10% av deras sjukhustillgångar på grund av stöld. 450 miljoner kronor årligen.
  • Blue search icon Sjuksköterskor spenderar minst en timme varje skift med att leta efter medicinsk utrustning.