Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default Alternative Text

  Avancerad elmätning för energibolag

High tech energy management

Utmaningar

Noggrant uppmätt högkvalitativ energi

Dagens sofistikerade elnät kräver mycket noggranna elmätningar och till så låg kostnad som möjligt. Anläggningar behöver producera högkvalitativ el som är tillgänglig, tillförlitlig och förenlig med avtal och regelverk.

 • Lösningar

  Det är viktigare än någonsin att energibolag har tillgång till avancerade mät- och elkvalitetsdata för att kunna öka tillförlitligheten och möta efterfrågan.  Med vår nästa generations PowerLogic™ ION8650- och ION8800-mätare kan du ta itu med utmaningar kring smart elnätmätning.
 • Mervärden

  • Förbättra den totala systemtillförlitligheten
  • Garantera elkvaliteten
  • Integrera den i valfri nätstation
 • Varför Schneider Electric?

  Spara tid och pengar med PowerLogic, som uppfyller kraven i världens mest krävande standarder. Du gynnas också av resultatbaserade priser, som ger mer intäkter och elkvalitetsanalyser som förhindrar eventuella problem.
Sunsetting behind a row of electrical distribution towers

Mätning, övervakning och analys av elkvalitet

Du behöver avancerad övervakning och rapportering av elkvaliteten för att kunna validera efterlevnad, öka stabiliteten och förhindra avbrott. Våra system för mätning, övervakning och styrning av elen samlar alla delar av ditt företag och gör det möjligt att se exakt vilken elkvalitet och service som du levererar. Det leder även till nya energimöjligheter och ökar din ROI, antalet korrekta debiteringar, värdet för tjänster och konkurrenskraften.

Fördelar

 • businesswoman looking at laptop showing energy management software
  • Minska tiden för elkvalitetsanalyser
  • Snabbt identifiera orsaken till elkvalitethändelser
 • Ecological energy saving wooden office building at night
  • Garantera en viss elkvalitet till kunderna
  • Överensstämmer med standarder för elkvalitet
 • computer screen show blue graph for energy efficiency
  • Minska kommunikationskostnaderna
  • Förenkla faktureringen och administrationen
 • Aerial view of the Los Angeles, California, United States, smart city at dusk.
  • Använd transformatorer och/eller ledningsförlustkompensering för att få exakt och kostnadseffektiv debiteringsmätning