Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default Alternative Text

  Titanium – Smart lösning för energimätning

light shining through a bundle of fiberoptic cables

Utmaningar

Energibolagen möter en allt större operativ komplexitet och ett allt större tryck att utnyttja befintliga intelligenta nätresurser för att bygga nätintelligens. För att kunna driva verksamheten på ett smartare sätt måste de ha så mycket kunskap som möjligt om sitt nätverk. Avancerade mätningsinfrastrukturer (AMI:er) är en värdefull källa till information om lågspänningsnätet.  Möjligheten att samla in och analysera mätdata från nätets slutkunder ger energibolagen möjlighet att introducera innovativa program för att påverka efterfrågan och engagera kunderna i att använda el på ett effektivare sätt.

En heltäckande, integrerad helhetslösning

Titanium a complete integrated enterprise solution
 • Lösningar

  Titanium är en plattform för smarta energitjänster som erbjuder verktyg för en effektiv AMI implementation som maximerar avkastningen på investeringen i smarta mätare. Titanium möjliggör effektiv utbyggnad, hantering och integrering av Avancerad Mätinsamlings Infrastruktur (AMI):

  • Installation – Planera, schemalägga och följa  upp fältinstallation för att säkerställa en effektiv utrullning av mätarinfrastruktur.
  • Underhåll – Smarta analysverktyg och funktioner för ärendehantering som samverkar med arbetsorderhanteringssystem.
  • Drift – Avancerade verktyg för att samla in mätvärden och data över energikvalité på pålitlig, regelbunden basis och att fjärrstyra driften, vilket väsentligt minskar driftkostnaden.
 • Mervärden

  De mest avancerade tjänsterna: Analys av befintliga mätprocesser för att passa ny teknik, följa upp installation och daglig drift och underhåll för att garantera att viktig information från mätningar visas. 

  De mest avancerade verktygen: Lösningar för att kunna tillhandahålla smarta mättjänster och göra så mycket som möjligt av dagens informationsteknologi. Och samtidigt ha en uppsättning avancerade verktyg som garanterar tillförlitlig installation och drift av AMI:er och smarta mätningstekniker.

 • Varför Schneider Electric?

  Ledande teknik: Den mest avancerade IT-tekniken används för att ge en helt molnbaserad virtualiserad arkitektur som enkelt kan utökas från hundratusentals till mer än 13 miljoner enheter.

  Internetsäkerhet: Digitaliseringen av elnätet medför att IT säkerhetskraven idag är mycket höga.  System arkitekturen uppfyller mycket höga säkerhetskrav  bl.a. krypteras all information, även mätresultat, säkerhetsåtkomstnycklar och certifikat.

  Pålitlig drift: Hög prestanda och krävande serviceavtal för att tillhandahålla mätuppgifter. Den perfekta blandningen av avancerad och tillförlitlig driftteknik och informationsteknologi.

Fördelar

 • technician looks at a smart metering set up
  • Effektiv utrullning. 
  • Planera och följ upp din AMI-installation så att du kan hålla tiderna, sänka kostnaderna, kontrollera logistiken och säkerställa installationskvalitén
 • a computer monitor shows smart metering software
  • Effektiv drift.  
  • Kundanpassade processer och användargränssnitt samt 100% automatisering via integration mot energibolagets övriga IT-system och fältordersystem ger hög prestanda och kostnadseffektiv drift
 • an electric utilities meter for smart metering
  • Mätaroberoende plattform. 
  • Stödjer olika mätarteknologier i samma användarmiljö.
 • technician with a laptop at a electric utilities power station
  • Effektivt tillhandahållande av tjänster. 
  • Leverera mättjänsterna i enlighet med företagets behov och affärslogik till bästa möjliga pris.